Chúng ta luôn là muốn làm theo ý mình, cho rằng một số câu nói của bản thân mình không có gì to tát cả, nhưng lại không biết rằng đôi khi những câu nói trong lúc vô tình đó đã gây nên tổn thương rất lớn trong tâm hồn non nớt của trẻ. Nếu

ĐẢO NGỖNG

15/11/2013 Đăng bởi

ĐẢO NGỖNG  Nếu bạn không thể chăm sóc một trăm người thì hãy chăm sóc từng người một.  Mẹ Teresa   “Đảo Ngỗng” là tên mà các con tôi dùng để gọi một địa danh tôi sắp kể với các bạn dưới đây. Kể ra, việc gọi nó là “đảo” cũng hơi quá lời bởi

Có chỉ mục: ,
TOP
Tắt quảng cáo (X)